• +566 4774 9930; +566 4774 9940
  • DE HELE WEEK VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

Privacybeleid

Privacy

1) Informatie over de verzameling van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking


1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en ons bedankt voor uw interesse.Hieronder informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website.Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.


1.2 De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website in de zin van de basisverordening voor gegevensbescherming (DSGVO) is E-auto's.deDeutschland GmbH, Konisbruck Str. 61, 01099 Dresden, Duitsland, Tel.: 0358135095,E-mail:rb@e-autos.deDe voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke persoon is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

1.3 Deze website gebruikt om veiligheidsredenen een SSL of SSL en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen (bv. orders of verzoeken aan de verantwoordelijke partij).encryptie TLS.U kunt een versleutelde verbinding zien op de tekenreeks "https:/" en het lock-symbool in uw browser lijn.2) Gegevens verzamelen bij het bezoeken van onze website


Wanneer u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u geen gegevens registreert of anderszins naar ons overbrengt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde.Logbestanden van de server.Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u de website te laten zien:
Onze bezochte website
Datum en tijd van toegang
-Hoeveelheid gegevens verzonden in bytes
-Bron/referentie waaruit u naar de pagina kwam
Gebruikte browser
Gebruikt besturingssysteem
Gebruikt IP-adres (indien van toepassing, in anonieme vorm)
Verwerking geschiedt volgens het type.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO gebaseerd op ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren.De gegevens mogen niet worden doorgegeven of anderszins worden gebruikt.We behouden ons echter het recht voor om de server logbestanden op een later tijdstip te controleren, als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.3) Gijzeling


Gijzeling door Shopping
We gebruiken het winkelsysteem van Winkify International Limited, Victoria Buildings, 2.Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (Shofify), met het oog op het hosten en weergeven van de online shop op basis van een verwerking namens ons.Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Winkify.Als onderdeel van de bovengenoemde diensten van Shofify, kunnen gegevens ook worden overgedragen aan Shofify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Winkify Data Processing (USA) Inc., Winkify Payments (USA) Inc. of Winkify (USA) Inc. als onderdeel van verdere verwerking.In het geval van de toezending van gegevens aan Winkify Inc. in Canada wordt het passende niveau van gegevensbescherming gewaarborgd door een passend besluit van de Europese Commissie.De Winkify Data Processing (USA) Inc., Winkify Payments (USA) Inc. en de Shofify (USA) Inc. in de VS zijn gecertificeerd voor de VS-European Privacy Shield Agreement, die garandeert dat het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming wordt nageleefd.
Voor meer informatie over de privacy van Winkify, kunt u terecht op de volgende website:http://www.shopify.de/legal/data protection
Verdere verwerking op andere servers dan die welke door Winkify worden genoemd, vindt alleen plaats in het volgende kader.4) Cookies


Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's.Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw terminalapparaat.Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser.sessie-cookies).Andere cookies blijven op uw terminalapparaat en laten ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.aanhoudende cookies).Wanneer cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze in een individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adres-waarden.Persistente cookies worden automatisch na een bepaalde duur verwijderd, die afhankelijk van de cookie kan variëren.
Sommige cookies worden gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het markeren van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor een later bezoek aan de website).Als we individuele cookies gebruiken verwerken we ook persoonlijke gegevens, de verwerking wordt gedaan naar type.Zes Abbs.Eerste puntb. DSGVO, hetzij met het oog op de uitvoering van het Verdrag, hetzij overeenkomstig de aard ervan.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantgeriendelijke en effectieve vormgeving van het bezoek aan de site.
We kunnen samenwerken met adverteerders om ons te helpen ons internet aanbod interessanter voor u te maken.Voor dit doel worden cookies van partnerbedrijven ook op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden).Als we samenwerken met de bovengenoemde adverteerders, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de informatie die in de volgende paragrafen wordt verzameld.
Houd er rekening mee dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en dat u kunt beslissen over hun aanvaarding individueel of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie instellingen beheert.Dit wordt beschreven in het help menu van elke browser, wat verklaart hoe je cookie instellingen te wijzigen.U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:
Internet Explorer:http://cuba.guiatrabajo.com
Firefox:http://cuba.guiatrabajo.com
Chroom:http://www.google.com/search?q=chrome+response/95647?hl=en&hlrm=en
Safari.http://cuba.guiatrabajo.com
Opera:http://cuba.guiatrabajo.com
Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website kan worden beperkt.5) Contact


Persoonlijke gegevens worden verzameld als onderdeel van het contact met ons (bijv. via contactformulier of e-mail).De gegevens die in het geval van een contactformulier worden verzameld, zijn te zien op het respectievelijke contactformulier.Deze informatie is uitsluitend bedoeld om uw verzoek te beantwoorden.opgeslagen en gebruikt voor contact en bijbehorende technische administratie.De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang om uw verzoek te beantwoorden naar type.Zes Abbs.Eerste puntvan DSGVO.Als uw contact is gericht op het sluiten van een contract, dan is aanvullende wettelijke basis voor de verwerking type.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO.Uw gegevens worden verwijderd na de laatste verwerking van uw verzoek.Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak definitief is geregeld en dat er geen bezwaren zijn tegen wettelijke retentieverplichtingen.6) Verwerking van gegevens bij het openen van een klantenrekening en verwerkingscontracten


Door de natuur.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO zal persoonlijke gegevens blijven verzamelen en verwerken wanneer u ons op de hoogte stelt van de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening.De verzamelde gegevens kunnen worden gezien vanuit de respectieve invoerformulieren.Een verwijdering van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht naar het genoemde adres van de verantwoordelijke persoon.Wij bewaren en gebruiken de gegevens die u voor contractverwerking heeft verstrekt.Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantenaccount, zullen uw gegevens worden geblokkeerd met betrekking tot fiscale en commerciële retentieperioden en na het verstrijken van deze perioden worden verwijderd,tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is gereserveerd door onze website.7) Gebruik van één teken bij procedures
Aanmelden bij Google+


U kunt onze website gebruiken om een klantenaccount aan te maken.voor registratie met behulp van de Google+-inloggersplugin voor Google+, beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (Google+).Registreer Single Sign On Technique als je een Google+-profiel hebt."Registreer met Google" op onze website kunt u zien op een rode knop met respectievelijk het Google+-logo en de inscriptie "Google Sign-In".Registreer met Google"Meld je bij Google" of."Registratie met G".
Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met Google+-servers.De inhoud van de plugin wordt door Google+ direct naar uw browser verzonden en geïntegreerd in de pagina.Deze integratie biedt Google+ informatie dat uw browser toegang heeft gehad tot de overeenkomstige pagina van onze website, zelfs als u geen Google+-profiel heeft of niet op dit moment in Google+ bent ingelogd.Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Google+-server verzonden en daar opgeslagen, en kan ook worden verzonden naar Google LLC-servers in de VS.Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd per type.Zes Abbs.Eerste puntDSGVO gebaseerd op het legitieme belang van Google om persoonlijke reclame op te nemen op basis van surfgedrag.
Door deze Google+-knop op onze website te gebruiken, kunt u ook inloggen op onze website met behulp van uw Google+-gebruikersgegevens.om te registreren.Alleen als u uw expliciete toestemming in natura geeft voorafgaand aan het registratieproces op basis van een overeenkomstige informatie over de uitwisseling van gegevens met Google.Zes Abbs.Eerste puntWanneer we de Google+-knop gebruiken, ontvangen we van Google+, afhankelijk van uw persoonlijke privacyinstellingen op Google+, de algemene en openbaar beschikbare informatie die in uw profiel is opgeslagen.Deze informatie omvat gebruikersID, naam, profielpagio, leeftijd en geslacht.
We willen erop wijzen dat, na wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van Google+, toestemming ook kan resulteren in een overdracht van uw profielmagina, gebruikersID's van uw vrienden en de vriendenlijst,indien deze zijn gemarkeerd als "openbaar" in uw privacyinstellingen van Google+.De door Google+ verzonden gegevens zullen met ons worden opgeslagen en verwerkt om een gebruikersaccount met de nodige gegevens te creëren (oproep, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum) indien deze door u zijn vrijgegeven aan Google+ voor dit doel.Omgekeerd kunnen op basis van uw toestemming gegevens (bijvoorbeeld informatie over uw surfen of surfen) worden gebruikt.We zullen uw aankoopgedrag naar uw Google+-profiel overbrengen.
De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door kennisgeving aan de verantwoordelijke personen aan het begin van deze privacyverklaring.
In geval van toezending van persoonsgegevens aan Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, heeft Google LLC zichzelf gecertificeerd voor de Europese Privacy Shield Overeenkomst, die garandeert dat het in de EU geldende beschermingsniveau wordt nageleefd.Een geldig certificaat kan hier worden bekeken:http://cuba.guiatrabajo.com
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google+ en uw respectieve rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, verwijzen naar het privacybeleid van Google+:http://www.google.de/intl/en/policy/privacy/
De gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van "Google+ Sign-In"."Registreer met Google" kunt u hier zien:http://www.google.de/intl/en/policy/termen/regional.html
Als u niet wilt dat Google+ de gegevens die via onze website zijn verzameld direct aan uw Google+-profiel toewijst, moet u voor het bezoeken van onze website uit Google+ stappen.U kunt ook volledig voorkomen dat het laden van Google+ plugins met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met "Adblock Plus".http://puertorico.guiatrabajo.com(b)8) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame


8.1 Registratie naar onze e-mail nieuwsbrief
Als u zich abonnert op onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen.Verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres.De indicatie van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken.Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamdeDubbele opt-in procedures.Dit betekent dat wij u geen e-mailnieuwsbrief zullen sturen totdat u uitdrukkelijk uw toestemming heeft bevestigd om de nieuwsbrief te ontvangen.Vervolgens sturen we u een bevestigingsmail om u te vragen om het te bevestigen door op een overeenkomstige link te klikken die u in de toekomst wilt ontvangen.
Door de bevestiging link te activeren geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens naar type.Zes Abbs.Eerste punthet DSGVO.Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres op, geregistreerd door de Internet Service Provider (ISP) en de datum en tijd van registratie om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip op te sporen.De gegevens die we verzamelen bij het registreren voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van de reclamespeech door middel van de nieuwsbrief.U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit de nieuwsbrief door gebruik te maken van de link bedoeld in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.Bij annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd in onze nieuwsbrief distributeur, tenzij u uitdrukkelijk toestemt om uw gegevens verder te gebruiken of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken naast dat wat wettelijk toegestaan is en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.


8.2 Nieuwsbericht via MailChimp
Onze e-mail nieuwsbrief wordt verzonden via de technische service provider De Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 303030308, USA (vertaald met Google Translate)http://cuba.guiatrabajo.comb) waaraan wij uw informatie in de nieuwsbrief zullen doorgeven.Deze transmissie moet in overeenstemming zijn met het type.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een reclame, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbrief systeem.Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgedragen naar een server van MailChimp in de VS en daar opgeslagen.
MailChimp gebruikt deze informatie voor de verzending en statistische evaluatie van nieuwsbrieven namens ons.Voor de evaluatie omvatten de verzonden e-mails zogenaamdeWeb bakensHet volgen van pixels die enkelvoudige beeldbestanden weergeven die op onze website zijn opgeslagen.Zo kunt u bepalen of een nieuwsbrief bericht wordt geopend en welke links, indien aanwezig.zijn geklikt.Met behulp van de web beacons produceert Mailchimp automatisch algemene, niet-persoonlijke statistieken over het gedrag van de reactie op nieuwsbrief campagnes.Op basis van ons legitieme belang in de statistische evaluatie van nieuwsbrief campagnes om reclame communicatie te optimaliseren en een betere afstemming op de ontvangende belangen, zijn de web bakens van nature.Zes Abbs.1 verlichte f DSGVO verzamelt en gebruikt ook gegevens van de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief (e-mailadres, tijd van gesprek, IP-adres, type browser en besturingssysteem).Deze gegevens maken het mogelijk een individuele conclusie te trekken naar de ontvanger van de nieuwsbrief en worden verwerkt door Mailchimp voor de geautomatiseerde productie van een statistiek die aantoont of een bepaalde ontvanger een nieuwsbrief bericht heeft geopend.
Als u de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden wilt uitschakelen, moet u de nieuwsbrief-dekking annuleren.
MailChimp kan deze gegevens ook naar type gebruiken.Zes Abbs.Eerste punthet gebruik van DSGVO zelf voor zijn eigen rechtmatige belang bij het ontwerpen en optimaliseren van de dienst, alsmede voor marktonderzoek, om bijvoorbeeld te bepalen uit welke landen de ontvangers komen.Echter, MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbrief ontvangers niet om ze op te schrijven of door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de Verenigde Staten te beschermen, hebben we een overeenkomst gesloten met MailChimp op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken.Dit gegevensverwerkingscontract kan met belangstelling worden bekeken op het volgende internetadres:http://honduras.guiatrabajo.com
Bovendien is MailChimp gecertificeerd op grond van het ons-Europees Privacyschild en verbindt hij zich ertoe om aan de EU-eisen inzake gegevensbescherming te voldoen.
U kunt hier het privacybeleid van MailChimp zien:
https://mailchimp.com/legal/privacy/9) Verwerking van gegevens voor orderverwerking


9.1.Om uw bestelling uit te voeren, werken we samen met de volgende dienstverleners, die ons helpen bij het uitvoeren van alle of een deel van de gesloten contracten.Deze dienstverleners worden voorzien van bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de volgende informatie.
De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zullen worden doorgegeven in het kader van de verwerking van het contract aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen.In de loop van de betalingsverwerking, zullen we uw betalingsgegevens doorsturen naar de gemandateerde kredietinstelling, indien nodig voor de verwerking van betalingen.Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen wij u hieronder uitdrukkelijk informeren.De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is de natuur.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO.


9.2.Overdracht van persoonsgegevens aan expediteurs
DHL
Als de goederen worden geleverd door de vervoerder DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn), geven we uw e-mailadres naar type.Zes Abbs.Eerste punta) vóór de levering van de goederen met het oog op de overeenstemming van een leveringsdatum, ofdoorsturen naar DHL voor leveringsaankondiging, mits u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.Anders geven we voor de levering per type.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO zendt alleen de naam van de geadresseerde en het leveringsadres door aan DHL.De overdracht geschiedt slechts in de mate die nodig is voor de levering van de goederen.In dit geval wordt de leveringsdatum vooraf geregeld met DHL of DHL.de leveringsaankondiging is niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden ingetrokken tegen de hiervoor genoemde verantwoordelijke persoon of tegen de vervoersdienstverlener DHL.


9.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)


Amazone betalen
Bij het selecteren van de betalingsmethode "Amazon Pay", wordt de betaling verricht via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon Payments" genoemd), aan wie wij uw informatie verstrekken in het kader van het orderproces, samen met de informatie over uw bestelling naar type.Zes Abbs.Eerste puntb pas op DSGVO.De overdracht van uw gegevens is uitsluitend bedoeld om de betaling te verwerken met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit nodig is.Meer informatie over de regelgeving inzake gegevensbescherming voor Amazone Payments vindt u op het volgende internetadres:http://cuba.guiatrabajo.com


-Duidelijk.
Indien een betalingsdienst van Klarna wordt geselecteerd, wordt de betaling via Klarna Bank AB (publ) [http://cuba.guiatrabajo.comZweden, paragrafen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (Klarna).Om de betaling te kunnen verwerken, uw persoonlijke gegevens (voornaam en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bv. factuurbedrag, artikel,Aangeleverd aan Klarna met het oog op identiteits- en kredietcontrole, mits dit overeenkomstig het type gebeurt.Zes Abbs.Eerste punteen DSGVO heeft uitdrukkelijk ingestemd met het orderproces.Naar welke informatiebureaus uw gegevens kunnen worden doorgestuurd, kunt u hier zien:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamdeScoren).Voor zover scores in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundige statistische methode.De adresgegevens zijn opgenomen in de berekening van de score, maar niet uitsluitend.De informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door Klarna gebruikt voor een evenwichtige beslissing op basis van, uitvoering of be ëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht naar de controller of Klarna te sturen.Klara mag echter blijven.blijven uw persoonlijke gegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele afwikkeling van betalingen.
Uw persoonlijke gegevens zullen in overeenstemming zijn met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming en volgens de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsvoorschriften voor in Duitsland gevestigde personenhttp://cuba.guiatrabajo.com
Of.voor in Oostenrijk gevestigde personenhttp://cuba.guiatrabajo.com
behandeling.


Paypal.
In geval van betaling via PayPal, credit card via PayPal, debit via PayPal of, indien aangeboden, "Aankopen op rekening" of "PayPal betaling" via PayPal, zullen we uw betalingsgegevens doorsturen naar PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna PayPal te noemen).De transmissie moet per type plaatsvinden.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO en alleen voor zover dat nodig is voor de verwerking van betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor om credit card via PayPal, direct debit via PayPal of, indien aangeboden, "koop op rekening" of "betaling van termijnen" via PayPal, om kredietinformatie te verstrekken.Voor dit doel zullen uw betalingsgegevens, waar nodig, per type zijn.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal in het vaststellen van uw vermogen om informatie te betalen.Het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling van betalingen wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over de verstrekking van de desbetreffende betalingsmethode.De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamdeScoren).Voor zover scores in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundige statistische methode.De adresgegevens zijn opgenomen in de berekening van de score, maar niet uitsluitend.Voor meer informatie over de wet op gegevensbescherming, inclusief de informatie die u gebruikt, kunt u terecht in de privacyverklaring van PayPal:http://cuba.guiatrabajo.com
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht naar PayPal te sturen.PayPal kan echter blijven.blijven uw persoonlijke gegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele afwikkeling van betalingen.


-Winkelen Betalingen
Wij gebruiken de betalingsdienstaanbieder Winkify Payments, 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2.Als u een betalingsmethode kiest die wordt aangeboden door de betalingsdienstaanbieder Winkify Betalingen, zal de betaling worden afgewikkeld via de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, waaraan wij u informatie zullen verstrekken als onderdeel van het orderproces, naast deInformatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bank code, indien van toepassing.Nummer van de creditcard, factuurbedrag, valuta en transactienummer) per type.Zes Abbs.Eerste puntb pas op DSGVO.De overdracht van uw gegevens is uitsluitend bestemd voor de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is.Voor meer informatie over de privacy van Shopping Payments, kunt u terecht op het volgende web adres:http://www.shopify.com/wettelijk/privacy.
Privacybeleid Informatie over Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier:http://cuba.guiatrabajo.com10) Gebruik van sociale media: video's
Gebruik van Youtube-video's


Deze website gebruikt de Youtube embedding functie om video's te tonen en te spelen van de YouTube provider die behoren tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (Google).
De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus wordt gebruikt die volgens de specificaties van de provider niet begint met het opslaan van gebruikersinformatie totdat de video wordt afgespeeld.Wanneer u ingebedde YouTube-video's begint te spelen, gebruikt de YouTube-provider cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen.Volgens Youtube zijn deze onder andere bedoeld om videostatistieken te verzamelen, gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen.Als u bent ingelogd op Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt.Als u uw profiel niet wilt koppelen aan YouTube, moet u zich aanmelden voordat u de knop activeert.Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-geregistreerde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze.Deze evaluatie wordt met name per type uitgevoerd.Zes Abbs.Eerste puntDSGVO is gebaseerd op de legitieme belangen van Google bij het opnemen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn website overeenkomstig de behoeften.U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de creatie van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit te doen.Als onderdeel van het gebruik van Youtube kunnen ook persoonsgegevens worden overgedragen aan de servers van Google LLC. in de VS.
Onafhankelijk van elke reproductie van ingebedde video's, wordt een verbinding met het Google-netwerk geregistreerd bij elke oproep van deze website, die verdere gegevensverwerkingsprocessen kan starten zonder onze invloed.
In geval van toezending van persoonsgegevens aan Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, heeft Google LLC zichzelf gecertificeerd voor de Europese Privacy Shield Overeenkomst, die garandeert dat het in de EU geldende beschermingsniveau wordt nageleefd.Een geldig certificaat kan hier worden bekeken:http://cuba.guiatrabajo.com
Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder:http://www.google.de/intl/en/policy/privacy11) Online marketing


11.1 Facebook pixels voor het creëren van Aangepaste Audienties
In ons online aanbod, de zogenaamdeFacebook pixel "van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Als een gebruiker klikt op een advertentie die op Facebook wordt gespeeld, wordt de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd door Facebook pixels.Als onze pagina via pixels het delen van gegevens met Facebook mogelijk maakt, zal deze URL-parameter via cookie in de browser van de gebruiker worden ingevoerd, wat onze gelinkte pagina zelf instelt.Dit cookie wordt vervolgens door Facebook Pixel gelezen en kan de data naar Facebook doorsturen.
Met behulp van de Facebook pixel, is het mogelijk voor Facebook, aan de ene kant, om de bezoekers van ons online aanbod als een doelgroep voor het weergeven van advertenties (zogenaamde==Externe links==Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-advertenties die we maken alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor ons online aanbod of die bepaalde functies hebben (bv. belangen in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op de bezochte websites) die zijn g e ïdentificeerd.we sturen naar Facebook (zogenaamdeAangepaste toeschouwers.Met de hulp van de Facebook pixel, willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties in overeenstemming zijn met het potentiële belang van de gebruikers en niet fungeren als een overlast.Op deze manier kunnen we de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoek verder evalueren door te begrijpen of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website na te klikken op een Facebook-advertentie (zogenaamde Facebook-advertentie).Omzetting.
De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dus ze geven ons geen conclusies over de identiteit van de gebruikers.De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat het mogelijk is om de gegevens voor eigen reclamedoeleinden te verbinden met het respectieve gebruikersprofiel en Facebook, overeenkomstig de Facebook Data Use richtlijn (Facebook Data Use Direction).http://www.fotoinsight.nl/i) kan gebruiken.De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om Facebook aan te zetten en uit te schakelen.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel is gebaseerd op ons belangrijkste legitieme belang voor de evaluatie, optimalisering en economische werking van ons online aanbod en onze reclamemaatregelen naar type.Zes Abbs.Eerste puntvan DSGVO.
De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal overgedragen naar en opgeslagen op een Facebook-server, en kan ook worden verzonden naar de servers van Facebook Inc. in de VS.Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de VS-Europese Privacy Shield Conventie, die garandeert dat het in de EU geldende beschermingsniveau wordt nageleefd.
Om de opname door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties als geheel te tonen, kunt u een opt-out cookie instellen door op de link hieronder te klikken, wat de Facebook-pixel tracking uitschakelt:
<a href="javascript:void(0)" onclick="if (typeof fbpOptOut == 'function') { fbpOptOut(); } else { alert(atob('QUNIVFVORzogRmVobGVuZGVyIEZhY2Vib29rLVBpeGVsIE9wdE91dC1Db2RlIQ==')); }">Facebook-Pixel deaktivieren</a>
Deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein.Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link hierboven klikken.


11.2 Gebruik van affiliate programma's
Amazon Partner Program (AmazonPartnerNet)
Wij nemen deel aan het partnerprogramma "Amazon PartnerNet" van Amazon EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon" genoemd).In deze context hebben we advertenties op onze website geplaatst als links die leiden tot aanbiedingen op verschillende Amazone websites.Amazon gebruikt koekjes.Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat worden opgeslagen om de oorsprong te begrijpen van orders die via dergelijke links worden gegenereerd.Amazon kan onder andere zien dat u op de partner link op onze website hebt geklikt.Deze informatie is nodig voor de betalingsverwerking tussen ons en Amazon.Op voorwaarde dat de informatie ook persoonlijke gegevens bevat, zal de beschreven verwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigde financiële belang bij de behandeling van Amazon provisies betalingen naar soort.Zes Abbs.Eerste puntvan DSGVO.
Voor meer informatie over het gebruik van Amazone-gegevens, zie deAmazone.kgm-Privacy Statement onderhttp://www.amazon.de/gp/help/klant/display.html/ref=footer privacyWat?ie=UTF8&nodeId=3312401
Als u de beoordeling van het gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kunt u uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van cookies en beslissen over hun aanvaarding individueel of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.U kunt ook toegang tot Amazon's interest-gerelateerde advertenties via de linkhttp://cuba.guiatrabajo.comdeactiveren.
eBay Partner Network (eBay Partner Network)
Wij nemen deel aan het partnerprogramma van eBay Partner Network, Inc., 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 9525, Verenigde Staten (EPN).In deze context hebben we advertenties op onze website geplaatst als links die leiden tot aanbiedingen op verschillende eBay websites.EPN gebruikt cookies.Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw terminal apparaat om de oorsprong van klikken, orders enz. gegenereerd via dergelijke links te begrijpen.Onder andere kan EPN zien dat u op de partner link op deze website hebt geklikt.Deze informatie is nodig voor de verwerking van betalingen tussen ons en eBay.Op voorwaarde dat de informatie ook persoonlijke gegevens bevat, zal de beschreven verwerking gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigde financiële belang bij de verwerking van provisies door eBay overeenkomstig het type.Zes Abbs.Eerste puntvan DSGVO.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door EPN is te vinden in de privacyverklaring van het bedrijf:http://artisanshop.be/-Beleid
Als u de beoordeling van het gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kunt u uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van cookies en beslissen over hun aanvaarding individueel of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.12) Diensten voor webanalyse


Google (Universal) Analytics
Google Analytics met demografische kenmerken
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").Google Analytics gebruikt zogenaamdeCookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het afgekorte IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen, en kan ook worden verzonden naar Google LLC servers in de VS.
Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie "'u anonizeIp()",Het IP-adres wordt door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, in een later stadium ingekort door Google.Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een Google-server worden verzondenLLC.Overgebracht naar de VS en ingekort daar.In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking volgens het type uitgevoerd.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO gebaseerd op ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketing doeleinden.
Google zal namens ons deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over website-activiteiten en om ons verdere diensten te bieden in verband met het gebruik van de website en het gebruik van internet.Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browser software dienovereenkomstig aan te passen; we willen er echter op wijzen dat u in dit geval niet in staat bent om alle functies van deze website volledig te gebruiken.U kunt ook de gegevens verzamelen die worden gegenereerd door de cookie en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (incl.Om uw IP-adres te voorkomen) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser plugin beschikbaar onder de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klik dan op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die de detectie door Google Analytics in de toekomst voorkomt (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein als u uw cookies gebruiktdelete in deze browser, moet u opnieuw op deze link klikken: Google Analytics uitschakelen (a>
In geval van toezending van persoonsgegevens aan Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, heeft Google LLC zichzelf gecertificeerd voor de Europese Privacy Shield Overeenkomst, die garandeert dat het in de EU geldende beschermingsniveau wordt nageleefd.Een geldig certificaat kan hier worden bekeken:http://cuba.guiatrabajo.com
Deze website gebruikt ook de "Demografische eigenschappen" functie van Google Analytics.Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die gegevens bevatten over demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht en belangen van de bezoekers van de site.Deze gegevens zijn afkomstig van interest-gerelateerde reclame door Google, het Google Display netwerk, evenals bezoekersgegevens van derden.U kunt deze functie op elk moment uitschakelen door gebruik te maken van de ad-instellingen in uw Google-account of het vastleggen van uw gegevens door Google Analytics zoals direct weergegeven in het algemeen te verbieden.
U kunt het uitschakelen met behulp van een Google browser plugin (Google)http://cuba.guiatrabajo.comhl=en) doen.Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klik dan op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die de detectie door Google Analytics in de toekomst voorkomt (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein,verwijderen van uw cookies in deze browser, moet u opnieuw op deze link klikken:
Google Analytics uitschakelen (a>
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier:http://cuba.guiatrabajo.comhl=en&ref topic=601037613) Hulpmiddelen en andere

Kaarten van Google
Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (Google).Google Maps is een website voor het weergeven van interactieve (country) kaarten om geografische informatie visueel te tonen.Het gebruik van deze service zal u onze locatie tonen en mogelijk toegang vergemakkelijken.
Wanneer u de subpages belt waarop de kaart van Google Maps is gekoppeld, worden informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) overgedragen naar Google servers en daar opgeslagen, inclusief een transfer naar Google LLC servers in de VS.Dit is ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat.Als u bent ingelogd op Google, worden uw gegevens direct op uw account toegewezen.Als u uw profiel niet aan Google wilt toewijzen, moet u zich aanmelden voordat u de knop activeert.Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-geregistreerde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze.De inzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd overeenkomstig het type.Zes Abbs.Eerste puntDSGVO gebaseerd op het legitieme belang van Google om persoonlijke reclame, marktonderzoek en/of het ontwerp van Google-websites naar gelang van de behoeften in te voeren.U hebt het recht om zich te verzetten tegen de creatie van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google voor de uitoefening van deze profielen.
In geval van toezending van persoonsgegevens aan Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, heeft Google LLC zichzelf gecertificeerd voor de Europese Privacy Shield Overeenkomst, die garandeert dat het in de EU geldende beschermingsniveau wordt nageleefd.Een geldig certificaat kan hier worden bekeken:http://cuba.guiatrabajo.com
Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens naar Google als onderdeel van het gebruik van Google Maps, is er ook de mogelijkheid om de web service van Google Maps volledig uit te schakelen door de JavaScript-applicatie in uw browser uit te schakelen.Google Maps en dus de kaart weergave op deze website kan niet worden gebruikt.
De gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden op:http://www.google.de/intl/en/policy/termen/regional.htmlzie de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps ophttp://www.google.com/intl/en US/help/terms maps.html
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van het privacybeleid van Google:http://www.google.de/intl/en/policy/privacy/14) Rechten van de betrokkene


14.1.De toepasselijke wet inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten (rechten van informatie en interventie) aan de gegevenscontroleur met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, die wij u hieronder informeren:
-Informatie rechten volgens type.15 DSGVO: In het bijzonder heeft u het recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens waren of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode ofde criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, schrapping, beperking van de verwerking, verzet tegen verwerking, een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens, indien wij deze niet van u hebben verzameld;het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, in voorkomend geval.relevante informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van deze verwerking, alsmede uw recht op informatie over de aard van de garanties.46.DSGVO bestaat wanneer uw gegevens naar derde landen worden overgedragen;
-Recht op correctie volgens type.16 DSGVO: U hebt het recht om uw onjuiste gegevens onmiddellijk te laten corrigeren en/of uw onvolledige gegevens die bij ons zijn opgeslagen, te voltooien;
-Recht om te verwijderen naar type.17 DSGVO: U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te verwijderen indien de voorwaarden van het type bestaan.17-Abs, alsjeblieft.1 DSGVO die moet worden aangevraagd.Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de uitoefening, de uitoefening of de verdediging van rechten;
-Recht om de verwerking naar type te beperken.18 DSGVO: U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken zolang de juistheid van uw gegevens, die u aanvecht, wordt gecontroleerd als u weigert uw gegevens te verwijderen als gevolg van ongeoorloofde verwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens wenst te verzoeken indien uw gegevens worden verwerktU heeft uw gegevens nodig voor de bewering, de uitoefening of de verdediging van juridische claims nadat we deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u om redenen van uw bijzondere situatie bezwaar heeft ingediend, totdat is vastgesteld of onze legitieme redenen prevaleren;
-Recht op informatie per type.19 DSGVO: Indien u het recht heeft om de verwerking aan de controleur te rectificeren, te verwijderen of te beperken, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht aan alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens betreffende u zijn bekendgemaakt, bekend te maken,deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt.Zij hebben het recht om van deze ontvangers in kennis te worden gesteld.
-Recht op gegevensoverdraagbaarheid naar type.20.DSGVO: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen die u ons in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat heeft verstrekt of om transmissie aan een andere controller te vragen voor zover technisch haalbaar;
-Recht op intrekking van de toestemming die volgens het type is verleend.7-Abs, alsjeblieft.3 DSGVO: U hebt het recht een eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met effect voor de toekomst in te trekken.In geval van intrekking verwijderen we de betrokken gegevens onverwijld, tenzij verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor ongeoorloofde verwerking.Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking als gevolg van de toestemming tot intrekking;
-Recht om beroep te doen volgens het type.77 DSGVO: Indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreft in strijd is met het DSGVO, heeft u, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats,uw werkplek of de plaats van vermoedelijke inbreuk.


14.2. RECHT VAN DE PROCEDURE
WIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWI
Maak gebruik van haar recht van orde, we zullen de verwerking van de betrokken gegevens beëindigen.Een verdere verwerking blijft van kracht als we dwingende redenen voor bescherming kunnen vaststellen met betrekking tot de verwerking die relevant is voor uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden, of als de verwerking van de ontvankelijke documenten, de uitoefening of de beëindiging van de gerechtelijke procedure wordt gebruikt.
Waar je persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt voor directrice doeleinden, heb je het recht, elke keer dat je wordt verwerkt, om het verwerken van persoonlijke gegevens te betrekken voor het doel van dit doel.U kunt de hierboven beschreven test oefenen.
Als u gebruik maakt van uw recht op procedures, zullen wij gebruik maken van de verwerking van de betrokken gegevens voor DOELSTELLINGEN.


15) Duur van de opslag van persoonsgegevens


De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt gemeten aan de hand van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en, in voorkomend geval, aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaringsperiode (bv. commerciële en fiscale bewaringsperioden).
Voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming naar soort.Zes Abbs.Eerste punteen DSGVO bewaart deze gegevens totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Er zijn wettelijke bewaringstermijnen voor gegevens die onder het toepassingsgebied vanwettelijke verplichtingen van vergelijkbare aard.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO zal routinematig worden geschrapt na het verstrijken van de bewaartermijnen, mits deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of voor de sluiting van het contract en/of dat er geen rechtmatig belang meer is van onze kant bij het aanhouden.
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van het type.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO-gegevens worden opgeslagen zolang de betrokkene zijn recht op oppositie per type behoudt.21-Abs, alsjeblieft.1. DSGVO-oefeningen, tenzij we dwingende redenen van bescherming kunnen vaststellen voor verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overstijgen, of de verwerking dient om juridische vorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op rechtstreekse reclame op basis van aard.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO-gegevens worden opgeslagen zolang de betrokkene zijn recht op oppositie per type behoudt.21-Abs, alsjeblieft.2.DSGVO-oefeningen.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens bovendien geschrapt indien zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

TERUG NAAR BOVEN