• +566 4774 9930; +566 4774 9940
  • DE HELE WEEK VAN 9.00 TOT 21.00 UUR


Algemene voorwaarden met klantinformatieinhoud


1. Scope
2. Conclusie van contract
3. Recht op terugtrekking
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Levering en verzendvoorwaarden
6. Behoud van de titel
7. Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
8. Verlossing van actievouchers
9. Toepasselijk recht
10. Jurisdictie
11. Alternatieve geschillenbeslechting


1) scope


1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als "GTC") van E-Uuthos.de Deutschland GmbH (hierna "verkoper" genoemd), van toepassing op alle contracten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna verwezen Naar als "klant") met de verkoper de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden gepresenteerd. Dit is in tegenspraak met de opname van eigen voorwaarden van de klant, tenzij er iets anders is overeengekomen.


1.2 Voor contracten voor de levering van tickets zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders in dit opzicht anders uitdrukkelijk worden gereguleerd. Deze algemene voorwaarden regeren slechts de verkoop van tickets voor bepaalde gebeurtenissen in detail in de artikelbeschrijving van de verkoper en niet de implementatie van deze evenementen. Voor de uitvoering van de gebeurtenissen zijn alleen de wettelijke bepalingen in verband tussen de klant en de organisator en, indien van toepassing, verschillende omstandigheden van de organizer van toepassing. Tenzij de verkoper niet tegelijkertijd organiseert, is hij niet aansprakelijk voor de juiste implementatie van het evenement waarvoor alleen de respectieve organisator verantwoordelijk is.


1.3 Consumenten in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke persoon die een juridische transactie voor de doeleinden besluit, die voornamelijk noch hun commerciële noch hun zelfstandige professionele activiteit kunnen worden gedragen. Ondernemers in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, wat de sluiting is van een juridische transactie bij de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteiten.

2) Conclusie van contract


2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod door de klant in te dienen.


2.2 De klant kan het aanbod leveren via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. De klant geeft de klant na de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en is door het elektronische orderproces doorgegeven door op het bestelproces van de bestelprocesknoppen een juridisch bindend contractaanbieding te klikken met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje. Bovendien kan de klant het aanbod ook per e-mail aan de verkoper indienen.


2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,
- Door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te verzenden, waardoor de ontvangst van de orderbevestiging bij de Klant doorslaggevend is, of
- door de bestelde goederen aan de klant te verstrekken, waardoor de ontvangst van de goederen bij de klant significant is, of
- Door de klant aan te vragen voor betaling aan de klant na het indienen van hun bestelling.


Als er verschillende van de bovengenoemde alternatieven aanwezig zijn, komt het contract op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven eerst voorkomt. De deadline voor het accepteren van het aanbod begint de klant op de dag door te voeren na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Als de verkoper het aanbod van de klant binnen een vooraf bepaalde periode niet accepteert, is dit de afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.


2.4 Bij het selecteren van de betaalmethode "Amazon-betalingen", wordt de betaalmethode gemaakt via de betalingsserviceprovider Amazon-betalingen Europa SCA, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg ('Amazon "), op de geldigheid van de Amazon-betalingen Europa Gebruikersovereenkomst, zichtbaar onder https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant als betaalmethode selecteert als onderdeel van het online bestelproces "Amazon-betalingen", problemen door op het bestelproces van de bestelknoppen tegelijkertijd een betalingsopdracht aan Amazon te klikken. Voor dit geval verklaart de verkoper al de acceptatie van het aanbod van de klant op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de pakketten te klikken die het bestelproces afsluiten.


2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen na de sluiting van het contract en verzonden naar de klant na verzending van zijn bestelling schriftelijk (bijv. E-mail, fax of brief). Een extra toegankelijkheid van de contracttekst door de verkoper is dat niet. Als de klant een gebruikersaccount heeft opgezet in de online-shop van de verkoper voordat u zijn bestelling verzendt, worden de ordergegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en zijn ze toegankelijk via de beveiligde gebruikersaccount van de klant, waarbij de bijbehorende inloggegevens gratis worden vermeld .


2.6 Vóór het binden van de bestelling van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen op attent lezen van de informatie die op het scherm wordt weergegeven. Een effectieve technische middelen voor een betere detectie van ingangsfouten kunnen de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan het display op het scherm wordt vergroot. Zijn vermeldingen kunnen de klant corrigeren zolang het gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties zolang de klant kan worden gecorrigeerd totdat het op het bestelproces klikt.


2.7 De Duitse taal is beschikbaar voor de sluiting van het contract.


2.8 De bestelverwerking en contact zullen meestal per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking plaatsvinden. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem verstrekte e-mailadres van toepassing is op de bestelverwerking, zodat de door de verkoper verzonden e-mail kan worden ontvangen. In het bijzonder, in het gebruik van spamfilters, moet de klant ervoor zorgen dat alle derden die door de verkoper of door de bestelverwerking per e-mail kunnen worden verzonden.

3) Herroepingsrecht


3.1 Consumenten zijn in principe een herroepingsrecht.


3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht ontstaan ​​uit de intrekking van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden


4.1 Tenzij anders vermeld van de productbeschrijving van de verkoper, zijn de opgegeven prijzen totale prijzen opgenomen in de wettelijke btw. Indien nodig worden extra bezorg- en verzendkosten afzonderlijk gespecificeerd in de respectieve productbeschrijving.


4.2 Voor leveringen in landen buiten de Europese Unie, verdere kosten in individuele gevallen, die de verkoper niet verantwoordelijk is en door de klant draagt. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor de contante verzending door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overdrachtsrechten, wisselkoerskosten) of invoerbelastingen of belastingen (b.v., tarieven). Dergelijke kosten kunnen worden gemaakt in termen van geldlevering, zelfs als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maakt de klant de betaling, maar vanuit een land buiten de Europese Unie.


4.3 De betalingsoptie / en wordt / wordt aan de klant in de online winkel van de verkoper meegedeeld.


4.4 Indien vooruitbetaling wordt overeengekomen door overschrijving, is de betaling onmiddellijk na de sluiting van het contract verschuldigd, tenzij de partijen niet later zijn overeengekomen.


4.5 Bij het betalen door middel van een betaalmethode aangeboden door PayPal vindt de betalingsverwerking plaats via de Payment Service Provider Paypal (Europa) S.à R.L. Et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ('Paypal'), profiteren van PayPal-gebruiksvoorwaarden, zichtbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useraging -Full of - Als de klant geen Paypal-account heeft - om geldig te zijn voor betalingen zonder PayPal-account, zichtbaar op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full.


4.6 Als de betaalmethode "onmiddellijk" is geselecteerd, vindt de betalingsverwerking plaats via de betalingsdienstaanbieder onmiddellijk GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "onmiddellijk"). Om het factuurbedrag via "onmiddellijk" te betalen, moet de klant een online bankrekening hebben met PIN / TAN-procedures die vrij zijn om deel te nemen aan "onmiddellijk", legitimize in overeenstemming met de betalingstransactie en de betalingstoewijzing aan "onmiddellijk" om te bevestigen . De betalingstransactie wordt onmiddellijk achteraf door "onmiddellijk" en de bankrekening van de klant in rekening gebracht. Meer informatie over de betaalmethode "Instant" kan de klant op het internet ophalen op https://www.klarna.com/sofort/.


4.7 Als u een betalingsmethode kiest die wordt aangeboden via de betalingsservice "Shopify Payments", wordt de betaalmethode gemaakt via de Payment Service Provider Shopify International Limited, Victoria-gebouwen, 2e verdieping, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ('Seit: "Shopify"). De individuele betaalmethoden die worden aangeboden via Shopify worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper. Om betalingen te verwerken, kunnen Shopify Andere betalingsdiensten werken, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, waarnaar de Klant indien nodig afzonderlijk kan worden opgemerkt. Verdere informatie over "Shopping Payments" is te vinden op internet op https://www.shopify.de/payments.

5) Levering en verzendvoorwaarden


5.1 De levering van goederen vindt plaats op het verzendpunt naar het door de klant gespecificeerde afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het hanteren van de transactie is het afleveradres opgegeven in de bestelverwerking van de verkoper doorslaggevend. Bij wijze van afwijking van de betaalmethode Paypal, is het afleveradres dat de klant op het moment van betaling bij Paypal is gestort, doorslaggevend is.


5.2 Indien het transportbedrijf de goederen naar de verkoper verstuurd, was, omdat een levering aan de klant niet mogelijk was, de klant draagt ​​de kosten voor mislukte verzending. Dit is niet van toepassing indien de klant niet de omstandigheid heeft, die leidde tot de onmogelijkheid van levering of als hij tijdelijk werd verhinderd van de aanvaarding van de aangeboden prestaties, tenzij de verkoper de prestaties een redelijke tijd heeft aangekondigd. Bovendien is dit niet van toepassing met betrekking tot de kosten voor de opname als de klant effectief zijn recht op intrekking uitoefent. Voor de retourkosten, met de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de verordening in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing.


5.3 Wanneer wordt opgehaald, informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat de door hem bestelde goederen klaar is voor PICKUP. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen ophalen na overleg met de verkoper op de stoel van de verkoper. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.


5.4 Tickets worden als volgt aan de klant overgelaten:
- per email
- Postal

6) Beheer van titel
Als de verkoper van tevoren komt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen tot volledige betaling van de gekochte aankoopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)


7.1 Indien het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de rechtsverandering van toepassing.


7.2 Afwijking hiervan is van toepassing op gebruikte goederen: defecten zijn uitgesloten als het tekort slechts na het verstrijken van een jaar van de levering van de goederen optreedt. Defecten die plaatsvinden binnen een jaar na aflevering van de goederen kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden bewaard. De verkorting van de aansprakelijkheidsperiode tot een jaar is echter niet van toepassing
- voor dingen die zijn gebruikt in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw en hun defactiviteit veroorzaakten,
- voor claims voor schadevergoeding en vergoeding van de kosten van de klant, ook
- In het geval dat de verkoper het gebrek aan frauduleus heeft verborgen.


7.3 De Klant wordt gevraagd om te klagen voor geleverde goederen met duidelijke transportschade aan de bezorger en om de verkoper daarvan te informeren. Als de klant daar niet aan voldoet, heeft dit geen impact op zijn wettelijke of contractuele claims voor defecten.

8) Aflossing van actievouchers


8.1 Vouchers uitgegeven gratis door de verkoper in het kader van promoties met een bepaalde periode van geldigheid en die niet door de klant kunnen worden gekocht (vervolgens "actievouchers"), kan alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen in de online winkel gespecificeerde periode.


8.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie, op voorwaarde dat een overeenkomstige beperking is voortkomend uit de inhoud van de actievoucher.


8.3 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld vóór het einde van het bestelproces. Een daaropvolgende compensatie is niet mogelijk.


8.4 Per bestelling kan alleen slechts één actievoucher worden ingewisseld.


8.5 De ​​waarde van goederen moet voldoen aan ten minste het bedrag van de actievoucher. Elk resterende saldo wordt niet door de verkoper terugbetaald.


8.6 Indien de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden die door de verkoper worden aangeboden, worden gekozen om het verschilbedrag te regelen.


8.7 De kredietbalans van een actievoucher wordt niet betaald in contanten of interesse.


8.8 De actievoucher wordt niet vergoed indien de klant de goederen retourneert met de actievoucher alle of gedeeltelijk betaalde goederen in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.


8.9 De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan het zich veroorloven met het bevrijden van effect op de respectieve eigenaar die de promotievoucher in de online winkel van de verkoper laat. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis of schromelijk nalatig onwetendheid heeft van niet-autorisatie, onvermogen of het gebrek aan representatieve toestemming van de respectieve eigenaar.

9) Toepasselijk recht
Voor alle juridische relaties van de partijen is de wet van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing op de uitsluiting van de wetten inzake de internationale aankoop van bewegende goederen. Voor de consument is deze keuze van de wet alleen in dit verband, evenals niet de bescherming die wordt verstrekt door dwingende bepalingen van de wet van de staat waarin de consument de gebruikelijke verblijfplaats heeft, wordt beroofd.

10) Jurisdictie
Indien de klant optreedt als een verkoper, is de rechtspersoon van bijzondere activa of publiekwetgeving, gebaseerd op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst van het kantoor van de verkoper. Als de klant haar hoofdkantoor buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is het bedrijfskantoor van de verkoper exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract als het contract of claims kan worden toegeschreven aan de contract van de professional of commerciële activiteit van de klant. De verkoper heeft echter in ieder geval het recht om het Hof in het midden van de klant te bellen.

11) Alternatieve geschillenbeslechting


11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of servicecontracten waarbij een consument betrokken is.


11.2 Verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

TERUG NAAR BOVEN